ΜΙΚΑΝΤ Α.Ε. - Main Section

99101

Ashley sofas .Clean-lined, less-is-more design sounds simple enough. In reality, it’s an art form, perfected in the Crislyn sofa. Low-track arms cut a crisp profile, so modern mid century. Richly textured upholstery exuding high-to-low tones takes subtlety to the new heights.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ