ΜΙΚΑΝΤ Α.Ε. - Main Section

47200

With the beautifully shaped set-back arms along with the plush seating cushions and comfortable pillow back design, the stylish contemporary look of the “Heflin-Ebony” upholstery collection features rich toned and soft upholstery fabric to both enhance the style and comfort of this collection.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ